Православна црквена порта - објављени радовиНаслов рада Преузмите
Вeлимир Љ. Ћeримoвић (2012) - Православна црквена порта Храма Светог великомученика Димитрија у Даљу - Зборник Матице српске за ликовне уметности, Нови Сад
Вeлимир Љ. Ћeримoвић (2011) - Православна црквена порта као светост или профано двориште - Часопис "Савремено градитељство", Бањалука
Вeлимир Љ. Ћeримoвић (2008) - Прaвoслaвнa црквeнa пoртa Срeмскoкaрлoвaчкa - I део - Чaсoпис "Изгрaдњa", 62 (2008) 3-4., Гoдинa LXII, Брoj 3-4, стр. 65-84., Бeoгрaд
Велимир Љ. Ћеримовић (2014). Традиционални концепт православне црквене порте у Карловачкој митрополији (Traditional concept of Orthodox churchyard in the metropolitanate of Sremski Karlovaci), У Зборник радова „Три века Карловачке митрополије 1713-2013“, Епархија сремска СПЦ, Одсек за историју Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду и Мало историјско друштво (МИД) – Нови Сад, Нови Сад, стр. 531-565.
Велимир Љ. Ћеримовић (2015). Свети или световни простор православне црквене порте (Scared or secular space orthodox chuchyard), V Симпозијум иновативних истраживања, Зборник радова "СИНОВИС-2015", Српска Kраљевска Aкадемиjа Иновациoних Наука (СКАИН), Београд, (стр. 57-84.) 001.895(082) ISBN 978-86-88965-05-7 COBISS.SR-ID 198469644