Универзитет "УНИОН – НИКОЛА ТЕСЛА" и ПИПАУГС aвангардно предводе савремену "3Д" едукацију у области архитектонског, урбанистичког и пејзажног градитељства.


Вашим студирањем по акредитованим програмима за:


 • Грађевинарство
 • Архитектуру
 • Менаџмент некретнина
 • Предузетнички бизнис
 • Екологију и заштиту животне средине

постаните носиоци и будући креатори нових "3Д" метода, теорије, прагме и знања у овим референтним областима одрживог развоја.


Са Универзитетом "УНИОН – НИКОЛА ТЕСЛА" и ПИПАУГС увек сте ОДРЖИВО ПРВИ у Србији и Свету.


Искористите:


 • Припреме за упис основних студија почињу у мају
 • Погодности студирања за домаће и стране држављане
 • Погодности студирања уз рад
 • Погодности преласка за студенте са других сродних факултета и студијских програма
 • Погодности за стицање друге дипломе за урбанисте, aрхитeктe, планере, грађевинце, пејзажне архитекте...
 • Погодности за Мастер и Докторске студије


Детаљније информације:
www.unionnikolatesla.edu.rs
Тeлeфoни: 011 21 80 287; 011 21 80 143
За конкретан договор посетите нас у Београду, Улица Цара Душана бр. 62 – 64.