Kontakt


Osnivač, PR. i voditelj: Prof. Velimir Lj. Ćerimović, doktor tehničkih nauka za oblast arhitekture i urbanizma; profesor Univerziteta "Union – Nikola Tesla" Beograd, Cara Dušana br. 62-64. 11000 Beograd; Email: v.cerimovic@gmail.com i vcerimovic@fgm.edu.rsPošaljite nam poruku